Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraftarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarının sağlanması,

Islak Mendil Üretimi” kapsamı dâhilinde şirketimizi bağlayıcı tüm çalışanlarımızın, ilgili taraftarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin ve uyum yükümlülüklerinin belirlenmesi, Çalışmalarımızın birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yürütülmesi,

Kuruluşumuz süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standartlarda tanımlanması; müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması ve memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi,

Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite yönetimi ve çevre yönetimi konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlanması,

Çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması, geliştirilmesi ve çevre performans hedeflerimizin iyileştirilmesi,

Çevre duyarlılığın artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm ilgili tarafların, çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşterilerimizin haklarının korunması, tüm şikâyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, çözümlerin müşterilerimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınması, doğrultusunda Entegre Yönetim Sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.

tr_TRTürkçe